Facebook

Prohlášení o zabezpečení dat a součinosti v jejich správě

Název Naší společnosti: Internet Top s.r.o.
Adresa společnosti: Tovární 1112, Chrudim 53701
IČO: 25995006
DIČ: CZ 25995006

Zástupce Vaší společnosti / pověřenec GDPR u naší společnosti: Martin Petreje

Telefonní kontakt na technickou podporu Vaší společnosti: + 420 603 471 568

e-mail: petreje@internettop.cz

Naše poslečnost vytváří každý den nové www prezentace pro právnícké osoby a shromažduje a šíří každý den aktualizované informace ze školství, pro školy nové nabídky a poptávky pracovních míst ve školství, aktualizované nabídky produktů a služeb. Vstup do administrace svého školního zápisu, www stránek, propojení na portály školství soutěže pro školy akce pro školy.

Mediální podpora portálů: Idnes.cz, Mladá fronta, Seznam.cz, Centrum.cz, Google.cz atd... Nově nás naleznete i na sociálních sítích.

Tento zpravodaj je Vám zaslán z důvodu zařazení informačního zápisu Vaší školy v portálech školství či předchozí registrace na jednom z portálů spravovaných společností Internet Top s.r.o.. Vaše škola je vedena jako právnická osoba vykonávající činnost škol a školských zařízení. Základní zápis Vaší skoly je v portálech zařazen ZDARMA. Již 15 let spravujeme veřejné kontaktní údaje Vaší školy a proto Vám jako právnickému subjektu nadále umožňujeme odběr Śkolského zpravodaje s nabídkou produktů či služeb pro Vaši školu. Pokud si nepřejete na Váš email dostávat Školský zpravodaj, prosíme odhlašte se z nej a je připraveno pole pro odhlášení ZDE. Prohlašujeme, že kontaktujeme pouze právní subjekty. Pokud by se jednalo o Vaši soukromou e-mailovou adresu kontaktujte nás na telefonním čísle 469 620 064 pro změnu údajů či e-mailu, nebo úplného vymazání z databáze škol na internetu. Vaše data nejsou poskytována žádné třetí osobě a jsou chráněna.

.Potvrzení o zabezpečení našich datových služeb v rámci GDPR

 

 1. Naše systémy jsou maximálně zabezpečeny proti napadení a zcizení dat v součinnosti sposkytovatelem datových služeb a prostoru.
 2. Že, s daty u nás uloženými nebude dále jinak nakládáno bez svolení klienta
 3. Že, data nebudou šířena a poskytována třetí osobě a bude zachována mlčenlivost o datech a osobních ůdajích klientů.
 4. Že data budou v případě žádosti odstraněna a to i z plánovaných záloh či záloh vytvořených (kompletně vymazána) v součinnosti s poskytovatelem datových služeb a prostoru.
 5. Že je naše společnost připravene na GDPR směrnici v službách, které poskytuje v součinnosti s poskytovatelem datových služeb a prostoru.
 6. Po ukončení smlouvy odstranit kopie, zničit nebo předat osobní údaje o klientovi v součinnosti s poskytovatelem datových služeb a prostoru.
 7. Závazek spolupracovat s pověřencem pro ochranu osobních údajů v součinnosti s poskytovatelem datových služeb a prostoru.
 • že bude splněna dostupnost údajů a informací o zpracování pro subjekt údajů
 • bude realizováno právo subjektu na opravu a výmaz údajů
 • bude realizováno právo na omezení zpracování
 • bude možnost subjektu poskytnout kopii zpracovávaných osobních údajů
 • bude realizováno právo na přenositelnost údajů (subjekt má právo získat osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu)
 • podpora logování v čitelné formě a s takovým rozsahem, že bude možné jednoznačně prokázat denní činnosti informačního systému (nebo programu) s vazbou na uživatele a jeho činnost.

 Udělení souhlasu na zpracování osobních údajů dle smluvních podmínek

 

1.Udělujeme tímto souhlas společnosti Internet Top s.r.o., se sídlem Tovární 1112, 53701 Chrudim IČ: 259 95 006 zapsané ve veřejném rejstříku vedeném Spisová značka: C 18929 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové dále jen „Správce“, aby ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) zpracovávala tyto osobní údaje:

 

 • jméno a příjmení , název společnosti, e-mail, www, IČO, telefonní číslo, polohu mapy struktualizovanou nabídku produktů a služeb, další dle potřeb klienta...
2. Data je nutné zpracovat za účelem propagace na Internetu. Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu 20 let. Nebo po dobu trvání smlouvy mezi zadavatelem a zhotovitelem3. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti Internet Top s.r.o. Chrudim 53701, e-mail: internettop@internettop.cz4. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:

a. Poskytovatel softwaru, doménových a hostingových služeb, účetní, operátor.

b. Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá5. Vezměte, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:

 • vzít souhlas kdykoliv zpět,
 • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
 • požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
 • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
 • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
 • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.6.Společnost Internet Top s.r.o. prohlašuje že bere na vědomí směrnici GDPR, ale zároveň musí respektovat platné zákony ČR (viz. Zachování dat pro FÚ kontrolu a obchodní zákon + další)7.Všechny služby jsou provozovány na základě smluvního vztahu, nebo přihlášení ze strany objednatele či uživatele školských portálů a portálů s tím přidružených, tj portálů spravovaných společností Internet Top s.r.o.8.Chcete-li změnit či vymazat údaje o Vaší škole, Společnosti, firmě, zavolejte našim operátorům na tel: 469 620 064 nebo zašlete kontaktní e-mail na petreje@internettop.cz s údaji Vaší školy a s žádostí o úpravu či vymazání dat.

9. Prohlašujeme že kontaktujeme pouze právní subjekty v rámci obchodního styku. Pokud by se jednalo o Vaši soukromou e-mailovou adresu kontaktujte nás na telefonním čísle 469 620 064 pro změnu údajů či e-mailu, nebo úplného vymazání z databáze škol na internetu.Za společnost Internet Top s.r.o.
Jednatel společnosti Martin Petreje